lørdag 26. januar 2013

Mårjakt


Å jakte er å få mye og god kunnskap om dyr og natur. Du må også ha god kunnskap om hvor de ferdes i naturen.
Måren er glad i honning og det blir prøvd ut i denne fellen. Fellene bør også være slik at de er i ett med naturen.


Fella er plassert inni treet
Her var det ingen mår i dag!
Honning som lokkemiddel.
Litt fakta om måren:

Hvor: Måren finnes over det meste av landet. Den holder som regel til i tett barskog. Måren har få fiender, og holder den seg inne i den tette skogen, er den nokså trygg.


Utseende: Måren kan du kjenne igjen på den gulhvite flekken på strupen og brystet. Den er omtrent en halvmeter lang (utenom halen), har korte bein og buskete hale.

 Unger: Mårhunnen føder 2-4 unger i april-mai. Ungene er sammen med hunnen hele sommeren og forlater henne ikke før om høsten. Da er de like flinke jegere som moren sin.

 Mat: Måren er et rovdyr, og spiser både ekorn, mus og fugler. Til og med så store dyr som harer kan bli tatt av måren. Måren spiser også insekter, bær, frukt og sopp. Måren bruker først og fremst hørselen og luktesansen sin når den skal finne byttedyr. Derfor jakter den helst om natten.

Bolig: Måren har ofte boligen sin i et hult tre, et tomt ekornreir eller liknende. De kan også bo på bakken i en jordhule.

Jakt: Skuddpremie og pelsjakt førte til sterk nedgang i mår-bestanden rundt 1900-tallet. Måren ble fredet i 1930. Nå er det lov å drive jakt på mår over det meste av landet i november-mars.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar